jensulrik.dk


arkitekt maa &
BK 2 certificeret brandrådgiver


2019-2021
Københavns Kommune
Sundheds og Omsorgs Forvaltningen
Bygherrerådgivning
Opgaven udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa

2020
Certificeret brandrådgiver
2020
SØULD
Brandprøvning af akustikregulerende materiale
Opgaven udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa2013-2021
Københavns Kommune
Sundheds og Omsorgs Forvaltningen
Arkitektrådgivning
Opgaven udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa
2009-2021
GlobalConnect
Etablering af serverhaller
Opgaven udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa
2018
AB Ny Bakkehus
Facaderestaurering
Opgaven udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa


2017
Frederikskirken i Karlskrona
Restaurering
Opgaven udført i regi af Drachmann Arkitekter2016
Mariebjerg Kapel
Restaurering
Opgaven udført i regi af Elgaard Architecture


2015
Musiktribune i Enghaveparken
Restaurering
Opgaven udført i regi af Elgaard Architecture


2015
Roskile Højskole
Mulighedsstudie
Opgaven udført i regi af Elgaard Architecture
2014
Palægaragerne i Dronningens Tværgade
Restaurering
Opgaven udført i regi af Elgaard Architecture


2014
Skagen Grå Fyr
Restaurering
Opgaven udført i regi af Elgaard Architecture2010-2012
Danmarks Tekniske Universitet
Opbygnings og nybygning
bygning 101, belysningsprojekt
bygning 342, ombygning af kantine
bygning 329, renovering af Power Lab
bygning 328, skylab
Opgaver er udført i regi af Erik Møller Arkitekter2007-2013
Københavns Ejendomme
Stormgade 18, etablering af callcenter til KK
Nørrebro Vænge, etablering af plejeboliger
Renovering af plejecenter Lindegården
Renovering af plejecenter Hedelund
Renovering af aktivitetscenter Kattinge værk
Etablering af borgerservicecentre til KK
Opgaver er udført i regi af Tøgern arkitekter


Uddannelser
2020 Master i brandsikkerhed, DTU  Lyngby
2007 Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole
2001 Bygningskonstruktør, Byggeteknisk Højskole
1994 Klejnsmed med svendebrev, Westrup A/S 


Kurser
2021, Brandteknisk Konference, DBI
2019, Konstruktionsbrandteknik, DTU
2018, Brandteknisk dimensionering, DTU
2018, Brandrisikostyring, DTU
2018, Brandsikring af komplekse bygninger, DTU
2017, Industribrande, DTU
2017, Brandmodulering, DTU
2017, Bygningsbrandteknik, DTU
2017, Brandkemi, DTU
2017, Branddynamik, DTU
2014, Sikkerhed og sundhedskoordinator, opdatering
2013, Bips, beskrivelseskursus, opdatering


Kontaktoplysninger
jensulrik ApS
Pile Allé 53A
2000 Frederiksberg
mobil 22610202
email ju@jensulrik.dk
cvr 40374612

medlem af Danske Arkitekt virksomheder