jensulrik.dk


arkitekt maa &
BK 2 certificeret brandrådgiver


2019-2024
Københavns Kommune
Sundheds og Omsorgs Forvaltningen
Bygherrerådgivning
Opgave udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa

2020
Certificeret Brandrådgiver

2020
SØULD
Brandprøvning af akustikregulerende materiale
Opgave udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa


2013-2024
Københavns Kommune
Sundheds og Omsorgsforvaltningen
Arkitektrådgivning
Opgave udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa
2009-2024
GlobalConnect
Etablering af serverhaller
Opgave udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa2018
AB Ny Bakkehus
Facaderestaurering
Opgave udført i regi af JensUlrik ApS, arkitekt maa


2017
Frederikskirken i Karlskrona
Restaurering
Opgave udført i regi af Drachmann Arkitekter2016
Mariebjerg Kapel
Restaurering
Opgave udført i regi af Elgaard Architecture

2015
Musiktribunen i Enghaveparken
Restaurering
Opgave udført i regi af Elgaard Architecture

2015
Roskilde Højskole
Mulighedsstudie
Opgave udført i regi af Elgaard Architecture


2014
Palægaragerne i Dronningens Tværgade
Restaurering
Opgaven udført i regi af Elgaard Architecture


2014
Skagen Grå Fyr
Restaurering
Opgaven udført i regi af Elgaard Architecture2010-2012
Danmarks Tekniske Universitet
Opbygnings og nybygning
bygning 101, belysningsprojekt
bygning 342, ombygning af kantine
bygning 329, renovering af Power Lab
bygning 328, skylab
Opgaver er udført i regi af Erik Møller Arkitekter

2007-2013
Københavns Ejendomme
Stormgade 18, etablering af callcenter til KK
Nørrebro Vænge, etablering af plejeboliger
Renovering af plejecenter Lindegården
Renovering af plejecenter Hedelund
Renovering af aktivitetscenter Kattinge værk
Etablering af borgerservicecentre til KK
Opgaver er udført i regi af Tøgern arkitekter
Uddannelser
2023 CFPA,brandteknisk diplomuddannelse
2020 Master i brandsikkerhed, DTU  Lyngby
2007 Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole
2001 Bygningskonstruktør, Byggeteknisk Højskole
1994 Klejnsmed med svendebrev, Westrup A/S 

Kurser
2023, Brandteknisk Diplomuddannelse modul 1 til 5
2021, Brandteknisk Konference, DBI
2019, Konstruktionsbrandteknik, DTU
2018, Brandteknisk dimensionering, DTU
2018, Brandrisikostyring, DTU
2018, Brandsikring af komplekse bygninger, DTU
2017, Industribrande, DTU
2017, Brandmodulering, DTU
2017, Bygningsbrandteknik, DTU
2017, Brandkemi, DTU
2017, Branddynamik, DTU
2014, Sikkerhed og sundhedskoordinator, opdatering


Kontaktoplysninger
jensulrik ApS
Pile Allé 53A
2000 Frederiksberg
mobil 22610202
email ju@jensulrik.dk
cvr 40374612

medlem af Danske Arkitekt Virksomheder