jensulrik.dk


arkitekt maa &
BK 2 certificeret brandrådgiver


2021
Brandrådgiver certificering til brandklasse 2

2020
Brandtest af beklædningsmateriale, Søuld

2013 -2021
De Gamles By, Københavns Kommune
Arkitektrådgivning og bygherrerådgivning
Opgaven udført i regi af JensUlrik, arkitekt maa

2008-2021
Global Connect
Arkitektrådgivning
Opgaven udført i regi af JensUlrik, arkitekt maa2018
A/B Ny Bakkehus
Restaurering af facade
Opgaven udført i regi af JensUlrik, arkitekt maa2017
Frederikskirken i Karlskrona
Restaurering
Opgaven er udført i regi af Drachmann Arkitekter
2016
Mariebjer Kapel
Restaurering
Opgaven er udført i regi af Elgaard Arkitekter2015
Musiktribunen i Enghaveparken
Restaurering
Opgaven er udført i regi af Elgaard Arkitekter

2015
Roskilde højskole
Mulighedsstudie
Opgaven er udført i regi af Elgaard Arkitekter2014
Palægaragerne i Dronningens Tværgade
Restaurering
Opgaven er udført i regi af Elgaard Arkitekter2014
Skagen grå fyr
Restaurering
Opgaven er udført i regi af Elgaard Arkitekter
2010-2012
Danmarks Tekniske Universitet
Opbygnings og nybygning
bygning 101, belysningsprojekt
bygning 342, ombygning af kantine
bygning 329, renovering af Power Lab
bygning 328, skylab
Opgaver er udført i regi af Erik Møller Arkitekter2007-2013
Københavns Ejendomme
Stormgade 18, etablering af callcenter til KK
Nørrebro Vænge, etablering af plejeboliger
Renovering af plejecenter Lindegården
Renovering af plejecenter Hedelund
Renovering af aktivitetscenter Kattinge værk
Etablering af borgerservicecentre til KK
Opgaver er udført i regi af Tøgern arkitekter


Uddannelser
2020 Master i brandsikkerhed, DTU  Lyngby
2007 Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole
2001 Bygningskonstruktør, Byggeteknisk Højskole
1994 Klejnsmed med svendebrev, Westrup A/S 


Kurser
2019, Konstruktionsbrandteknik, DTU
2018, Brandteknisk dimensionering, DTU
2018, Brandrisikostyring, DTU
2018, Brandsikring af komplekse bygninger, DTU
2017, Industribrande, DTU
2017, Brandmodulering, DTU
2017, Bygningsbrandteknik, DTU
2017, Brandkemi, DTU
2017, Branddynamik, DTU
2014, Sikkerhed og sundhedskoordinator, opdatering
2013, Bips, beskrivelseskursus, opdatering
2012, AB92
2012, Byggeriets hverdagsjura
2012, Bygningsreglementes brandkrav, DBI
2012, Revit, NTI
2011,  Sikkerhed- og sundhedskoo., 37 timers kursus 
2008, Bips, beskrivelseskursus


Kontaktoplysninger:
Jens Ulrik ApS
Arkitekt maa & certificeret brandrådgiver BK2
Pile Allé 53A, 2000 Frederiksberg
mail: ju@jensulrik.dk
mobil: 22610202
cvr nr. 40374612

Medlem af Danske Arkitektvirksomheder